Kalendář
  • Úvod

Vítejte na stránkách Pravoslavné církevní obce Zlín!

Spasitel

Pravoslavná církevní obec ve Zlíne

Pravoslavná beseda Fotios, z.s.

Kdo jsme

    Pravoslavná církevní obec Zlín byla založena v r. 1995 jako součást autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Během nedávné vnitrocírkevní krize v letech 2013 - 2016, byla Pravoslavná církevní obec ve Zlíně současným vedením Olomoucko-brněnské eparchie ke dni 31.10.2015 zrušena. Přestože zrušení Pravoslavné církevní obce ve Zlíně bylo v příslušném usnesení eparchiální rady (usnesení ER OBE č. XI ze dne 19.10.2015) odůvodněno údajným „zjednodušením správy církevní obce“, skutečným důvodem tohoto kroku byla skutečnost, že zlínská církevní obec byla po celou dobu krize loajální Posvátnému synodu a současnému metropolitovi Jeho Blaženosti + Rastislavovi, arcibiskupu prešovskéhmu, proti osobě v té době odvolaného biskupa olomoucko-brněnského arcibiskupa + Simeona. Ačkoli církevní krize již oficiálně skončila smírem všech biskupů místní pravoslavné církve, uzavřeným na základě dohody podepsané na půdě Ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli dne 14. ledna 2016, odmítá současné vedení Olomoucko-brněnské eparchie naplnit obsah této dohody, konkrétně ustanovení bodu č. 6, který zní: „Obě skupiny přijímají povinnost před Bohem a Matkou Církví respektovat a dodržovat výše uvedené bez odchylek, respektovat pozici a službu v Církvi všech duchovních a mnichů patřících do obou zmíněných stran, aniž by podnikly jakékoliv kroky, které by mohly dále narušovat jednotu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a obnovit duchovenstvo a mnichy propuštěné v období trvání konfliktu v jejich předchozích pozicích. “ Nejen, že arcibiskupem + Simeonem odvolaný zlínský duchovní správce nebyl přijat zpět mezi duchovenstvo Olomoucko-brněnské eparchie, ale nebyla ani obnovena účelově zrušená Pravoslavná církevní obec ve Zlíně.

     Přes tyto neblahé a zarmucující okolnosti zůstává zlínské církevní společenství i nadále v jednotě a považuje samo sebe stále za součást Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a to přesto, že je v oficiálních informačních zdrojích Olomoucko-brněnské eparchie představováno jako rozkolné společenství. Pravoslavná církevní obec ve Zlíně ani v těchto mimořádných podmínkách neukončila svou existenci a činnost, a s požehnáním J.B. + Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolity českých zemí a Slovenska, se ve Zlíně i nadále konají pravidelné bohoslužby, konají se církevní obřady, vyučuje se pravoslavné náboženství, a duchovní správa obce vykonává i nadále všechny běžné agendy a služby náležející řádné církevní obci. Zlínští věřící i nadále doufají, že bude naplněno výše citované ustanovení bodu č. 6 konstantinopolské dohody, a Pravoslavná církevní obec ve Zlíně bude obnovena a na místo jejího duchovního správce bude znovu uveden odvolaný kněz (mitr. prot. Petr Klokočka).

     Vzhledem ke své mimořádné současné právní situaci (ztráta právní subjektivity) je Pravoslavná církevní obec ve Zlíně na základě usnesení rady církevní obce v současnosti v právních věcech zastupována spolkem Pravoslavná beseda Fotios, z.s. (IČ 70899771, se sídlem Kamenná 2497, Zlín).


Pravoslaví v Ceské republice

Cyril a Metodej

     Mnozí lidé v naší zemi mají jen velmi neurcitou predstavu o tom, co je to pravoslaví. Nekdy proto padají i velmi komické otázky typu "A vy jste také krestané?" V lepším prípade panuje presvedcení, že pravoslaví je nejakým specificky ruským druhem krestanství. Není tomu tak. Pravoslavná církev je církví obecnou, pusobící v soucasnosti v rade místních církví ve všech koncinách sveta. A nakonec bylo to z pravoslavného Recka, z mesta Solun, odkud prišli v 9. století na Moravu všem dobre známí a presto obecne tak málo poznaní pravoslavní krestané, svatí Cyril a Metodej, verozvesti moravských Slovanu. Prinesli našim predkum svetlo Kristova evangelia poprvé v dejinách v jejich rodném jazyce. Tím, že pro nej vytvorili písmo, povýšili slovanský jazyk do rodiny literárních jazyku a skrze tyto moravské základy se stali skutecnými apoštoly všech slovanských národu. Naše místní církev se cítí být duchovní dedickou odkazu a tradice techto dvou zcela mimorádných mužu. I proto pravoslavní krestané v našich zemích nejsou a nemohou být žádnou exotickou sektou, a proto zejména zde, na Morave, mohou plným právem ríci: zde je náš duchovní domov.

Bohoslužby

     Pravidelné bohoslužby – sv. liturgie – jsou s požehnáním J.B. + Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolity českých zemí a Slovenska, slouženy každou nedeli v 10,00 v domovní kapli sv. Ivana Českého ve Zlíne, ulice Kamenná c.p. 2497 (viz Kontakty a mapa). Mimo těchto bohoslužeb konají se ve sváteční dny dle církevního kalendáře také bohoslužby svátku. Jejich konání je vždy předem oznámeno a pravidelně zveřejňováno mj. i na těchto stránkách.

      Před liturgií konají se na vyžádání zpovědi. Další svátosti a obřady (křty, svatby, pohřby, panychidy apod.) je nutné předem dohodnout s duchovní správou.

Další služby a príležitosti k setkávání

     Církevní obec organizuje výuku pravoslavného náboženství pro deti – v prípade zájmu neváhejte oslovit duchovní správu (viz Kontakty a mapa).

      Pri ruzných príležitostech se také scházíme k tématickým setkáním, prátelským posezením, katechismum pro dospelé, nácvikum církevního zpevu apod. O jejich konání vás rovnež pravidelne informujeme na techto stránkách.

 
©IS .